>

Kable oraz przewody

Podstawowa wycena złomu kabli zależy od metalu, z którego zbudowane są żyły (żyła) kabla. Rozróżniamy zatem kable o żyłach miedzianych i aluminiowych. Dodatkowo kable mogą mieć pancerz ze stalowego oplotu, stalową linkę nośną, pancerz ołowiany, izolacyjną warstwę smoły itp. Te wszystkie elementy konstrukcji brane są pod uwagę przy wycenie towaru.

Wycena kabli w naszym skupie jest zalezna przede wszystkim od rodzaju oraz zawartości metalu, z którego zrobione są żyły kabla. Możemy rozróżnic kable z żyłami aluminiowymi oraz miedzanymi. Na dodatkowe elementy kabla mogą składać się również: izolacyjna warstwa smoły, pancerz ołowiany, pancerz ze stalowego oplotu czy stalowa linka nośna. Wszystkie te elementy bierzemy pod uwagę podczas wyceny podczas skupu kabli.

Głównym wyznacznikiem ceny jest procentowy udział metalu (miedzi, aluminium) w jednostce odpadu.

Mieszaninę kabli różnego rodzaju można wycenić wyłącznie przez uśrednienie procentowej zawartości metalu. W przypadku kabli nietypowych konieczne jest przeprowadzenie próby.

Jeżeli mamy do czynienia z mieszaniną różnych kabli przeprowadza się wycenę za pomocą uśrdenionej procentowej zawartości metali. Dla nietypowych kabli należy przeprowadzić próbę.

Przeprowadzamy również skup wiązek samochodowych z demontażu pojazdów.

Skupujemy: